image1
image2
image3

BUD-INSTAL Andrzej Przybylski

Jesteśmy firmą realizującą inwestycje z zakresu projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad budową sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Projektowanie, Wykonawstwo, Remonty Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne:
Prace związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są w naszej firmie przez wykwalifikowane osoby posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia i zaświadczenia.

Świadczymy usługi na terenie województwa Zachodniopomorskiego w zakresie:
- kompleksowej budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodnych,
- sprzedaż montaż studni wodomierzowych ( polimerobeton, beton wodoszczelny, PEHD),
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,
- budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,
- sprzedaż i montaż zbiorników (szamb) betonowych oraz z tworzywa sztucznego,
- odwodnienia terenu,
- instalacje zewnętrzne i wewnątrz budynków,
- próby szczelności,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- sporządzanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej