image1
image2
image3

BUD-INSTAL Andrzej Przybylski

Jesteśmy firmą realizującą inwestycje z zakresu projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad budową sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Projektowanie, Wykonawstwo, Remonty Instalacji wodnych i kanalizacyjnych:

Instalacje wodne i kanalizacyjne:
Prace związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są w naszej firmie przez wykwalifikowane osoby posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia i zaświadczenia.

Świadczymy usługi na terenie województwa Zachodniopomorskiego w zakresie:
- montażu zestawów wodomierzowych (głównych i pod liczników wody ogrodowej),
- budowa i przebudowa pionów wodnych,
- budowa i przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej,
- sporządzanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej